Návrat na úvodní stránku  

Z návodu k obsluze - Moskvič 412:

Návod ve formátu PDF stahujte zde.

SPOUŠTĚNÍ MOTORU (aneb proč to dělat jednoduše)

Nebyl-li automobil delší dobu v provozu, je nutno před spouštěním motoru načerpat palivo do karburátoru páčkou ručního čerpání palivového čerpadla. Palivové čerpadlo je umístěno na levé straně hlavy válců.
Při dlouhém stáni automobilu na otevřeném prostranství při teplotách nad 0 "C spouštíme motor takto:
Knoflík rukojeti ovládající přívěru vzduchu karburátoru úplně vytáhneme a zapneme spouštěč. Nezačne-li po 2—3 otáčkách klikového hřídele motor pracovat, přerušíme spouštění a opakujeme je až po několika vteřinách. Jakmile motor naskočí, vypínáme spouštěč a poněkud zasuneme knoflík sytíce za současného sešlápnutí akceleračního pedálu. Udržujeme nízké, avšak stálé otáčky motoru, motor ohříváme, postupně otáčky snižujeme a zasouváme knoflík sytiče. Pracuje-li motor při volnoběhu ustáleně, můžeme se rozjíždět.

Při dlouhém stání automobilu na otevřeném prostranství při teplotách do -10 "C spouštíme motor takto:
Protočíme motor ručně klikou (3—5 otáček klikového hřídele) a současně překontrolujeme, otáčí-li se větrák; potom třikrát sešlápneme akcelerační pedál, úplně uzavřeme přívěru vzduchu a sešlápneme pedál spojky. Potom zapneme spouštěč.
Nezačne-li motor pracovat ihned při prvním pokusu, po jednominutové přestávce start opakujeme, avšak akcelerační pedál předtím již nesešlapujeme.
Spouštěč při prvním a dalších pokusech nemá být používán déle než vždy po 5 vteřinách.
Spouští-li se motor při teplotě okolního vzduchu pod —10 '"C, má se prohřát proléváním jeho chladicí soustavy horkou vodou.

Při spouštění teplého nebo plně ohřátého motoru se nemá přivírat přívěra vzduchu nebo prudce sešlapovat akcelerační pedál, neboť to způsobuje přílišné obohacení směsi, což zabrání spuštění motoru.
Stalo-li se to přece a horká směs je příliš bohatá, musíme ji odstranit z válců a sacího potrubí (odvětrat motor). Protočíme motor opakovaným startem (několik otáček klikového hřídele) s plně sešlápnutým akceleračním pedálem. Ve válcích vznikají občasné zážehy. Akcelerační pedál musíme přitom držet úplně sešlápnutý, dokud se otáčky motoru nezvýší a motor nezačne pravidelně pracovat.

URŽOVÁNÍ SPRÁVNÉ PROVOZNÍ TEPLOTY MOTORU

Tepelný režim motoru podstatně ovlivňuje spotřebu paliva, výkonové parametry, stupeň opotřebení základních součástí a též účinnost topeni a ohřívání čelního skla. Mimoto může dojít za určité teploty a vlhkosti okolního vzduchu a sníženého tepelného režimu motoru k přechlazení stěn první směšovací komory; na těchto přechlazených stěnách a též v rozprašovačích trysek se vytvářejí krystalky ledu. V těchto případech pracuje motor nepravidelně nebo se i zastaví.
Z uvedeného vyplývá, že při všech provozních podmínkách je důležité udržovat správnou provozní teplotu motoru. Regulace správné provozní teploty motoru  probíhá částečně samočinně (termostat v systému chlazení motoru) a částečně za pomoci zařízení, ovládaných přímo řidičem (clona chladiče, přikrývka kapoty a kryt masky chladiče). Při teplotě okolního vzduchu do —5 "C stačí obvykle k udržení správné provozní teploty přivřít clonu chladiče.
Při teplotě okolí pod —5 "C lze udržet správnou provozní teplotu motoru pouze snížením přístupu studeného vzduchu nejen k chladiči, ale vůbec pod kapotou motoru. Proto je nutné uzavřít mezeru mezi kapotou a štítem chladiče přikrývkou a masku chladiče přikrýt venkovním krytem masky. Přikrývku jednou stranou připevníme k vnitřnímu panelu kapoty, druhou ke štítu chladiče. V teplém období roku upevníme stranu, která byla připevněna k vnitřní mu panelu kapoty, pomocí knoflíků k horní části štítu chladiče. Vnější kryt masky chladiče přivazujeme k masce pomocí poutek. Kryt opatříme dvěma souměrně umístěnými klapkami, které při otevření tvoří otvory pravoúhlého tvaru, zajišťující průchod vzduchu. Vhodnou kombinací pootevření klapek v krytu masky a clonou chladiče lze snadno udržovat správnou provozní teplotu motoru v rozmezí teploty chladicí kapaliny 80-100 °C. Nepoužijeme-li z jakýchkoliv důvodů vnější kryt masky chladiče, snížíme přístup vzduchu pod kapotu pružným a plným kartonem, který uzavírá okno ve štítu chladiče. K tomu účelu možno použít karton o síle 1,5—2,0 mm, výšce 425 mm a šířce 480 mm; jeho svislé hrany lehce ohneme a karton zasuneme před clonu chladiče a opřeme spodní hranou o příčník č. 1 rámu automobilu. Použití kartonu nikterak nebrání normální funkci clony chladiče. Protože tepelný účinek kartonu je nižší než vnějšího krytu masky chladiče, doporučuje se proto dát přednost krytu.
Zjistíme-li při normálním provozu a při správné funkci zapalování, karburátoru a mazání příznaky přehřátí motoru, nutno zkontrolovat správnou funkci termostatu. V chladicím okruhu motoru je použit termostat nové konstrukce s tuhým plnidlem (ceresinem). Změna spočívá v tom, že při poruše jeho pracovního čidla se téměř úplně přivírá ventil v sedle odváděcího nátrubku vodního pláště hlavy válců. Toto může být příčinou přehřátí motoru. Doba používání termostatu má vliv na jeho funkci, což je dáno fyzikálně-mechanickými vlastnostmi plnidla — ceresinu. S celkovou provozní dobou je potom zdvih ventilu při ohřevu na určitou teplotu menší než u nového termostatu. Tím se postupně zvyšuje teplota chladicí kapaliny a úměrně tomu i přehřátí motoru. Ve všech případech poruchy termostatu nebo při jeho úplném vyřazení z činnosti lze pozorovat přehřátí motoru při zcela studeném chladiči. V těchto případech nutno zkontrolovat jeho technický stav. Kontrola se provádí tak, že se termostat vyjme z nátrubku a položí do nádobky s ohřívanou vodou. Když se voda ohřeje na teplotu 78—82 °C, ventil termostatu se má začít otvírat. V rozmezí teplot 91—95 °C má procházet intensivní otevírání ventilu, přičemž výška zdvihu má být nejméně 7,7 mm. Největší výška zdvihu ventilu nového (ještě nepoužitého) termostatu je při teplotě vody 99 °C 8,0-8,4 mm.

ZAJÍŽDĚNÍ AUTOMOBILU

Záběh nového automobilu je nutný za účelem správného povrchového zaběhnutí všech součástí, které se pohybují. Má značný význam pro jeho dlouhou životnost.

Během záběhu nutno:

  1. Pečlivě dodržovat pravidla spouštění i prohřátí motoru a udržovat stále jeho normální tepelný režim.
  2. Volnoběh motoru seřídit na pokud možno nízký, ale plynulý počet otáček. Pro plynulý chod nového motoru na volnoběh je ovšem zapotřebí poně kud vyšši počet otáček než u motoru již zaběhnutého. Proto v souladu 5 pokračujícím záběhem pohybujících se součástí motoru nutno snižovat seřizováním karburátoru i počet otáček na volnoběh.
  3. Rychlost vozu do prvních 1000 km nemá přesáhnout na čtvrtém převodovém stupni 80 km/hod., na třetím 65 km/hod., na druhém 45 km/hod, a na prvním převodovém stupni 20 km/hod.
  4. Rychlost vozu pro dalších 1000 km (tj. od 1000 km do 2000 km) může být pro jednotlivé převodové stupně zvýšena, a to: na čtvrtém převodovém stupni do 100 km/hod., na třetím do 80 km/hod., na druhém do 50 km/hod, a na prvním převodovém stupni do 30 km/hod.

Během zajíždění od 2000 km do 3000 km lze rychlost na čtvrtém převodovém stupni zvýšit do 120 km/hod., na třetím do 95 km/hod., na druhém do 70 km/hod, a na prvním převodovém stupni do 40 km/hod. Tím je údobí záběhu plně skončeno.

 

O naše auta se stará Autoservis Rezek
www.autoservis-rezek.cz


servis.moskvich.cz
servis.moskvich.cz

Moskvič 412 - kdo jednou zkusí, už nechce jinak!